Zakliate Tre Cime.

posted in: Uncategorized | 0

Zakliate Tre Cime.

Po dokonďż˝ení Sliezskeho domu sme si to s Dávidom a našimi ďż˝eskými bratmi Ondráškom a Bartošom namierili do Dolomitov, pohraďż˝ sa v stenách Tre Cime. Po cestovných peripetiách sme sa v nedeďż˝u veďż˝er ocitli na parkovisku nad chatou Refugio Auronzo, kde nás privítalo sychravé poďż˝asie. Na noc sme sa ubytovali vo vojnových bunkroch, vytesaných priamo v Cimách. Ráno sa poďż˝asie nezmenilo a my sme sa zobudili do mlieďż˝nej rozprávky mrakov a jemného da��a. Nuďż˝ ďż˝o nevadí, dáme si prvý deďż˝ spoznávania, a tak trekujeme popod Cimi a na Cime Ovest zbadáme vedďż˝a Bellavisty vďż˝avo nejakých dvoch bláznov ako si to tam pekne dávajú a stúpajú k výšinám. Len tak zahlodím, ďż˝e to budú asi Huberovci. Fotíme ďż˝o sa dá, obzeráme steny, a línie, ktoré sa chystáme vyliezďż˝. Zaďż˝alo pršaďż˝ a tak sa uchýlime pod strechu chatky a sledujeme dvoch pavúkov, ktorí  lezú ďż˝alej, nuďż˝ v previse im neprší. No keďż˝ si to dá�� tieďż˝ riadne dáva, chlapi sa rozhodnú na ústup a zlaďż˝ujú. Stretávame ich na parkovisku, zdravíme sa a ja rozmýšďż˝am, ďż˝i to bol fakt Thomas, ešte jeden pohďż˝ad do auta keďż˝ odchádzajú a je to jasné. T. Huber s nejakým vysokým týpkom dnes liezli na Cimách, no aspoďż˝ sme videli, ďż˝e sa dá aj keďż˝ nie je moc dobré poďż˝asie. S týmto pocitom sme nasledujúce ráno nastúpili do Spigolo Gialo, do ďż˝ltej Hrany na Cimu Piccolu. Ondro s Bartošom lezú pred nami. Prvé dve dďż˝ky trošku pociďż˝ujem mesaďż˝nú absenciu morálu, no ide to. Po úvodných dďż˝kach sa poďż˝asie kazí a my sa ponárame do hmly. Lezieme v rozbitom teréne a Ondro traverzuje na hranu kde hádam bude skala lepšia. Po fakt krkolomnom asi 20m traverze v štýle hore dole, zisďż˝ujeme ďż˝e sme sa niekde zapraskali a hore to moc nevedie, vedďż˝a vedú akési nity, vyzerá to tak okolo 8, a ktovie aké to bude hore. Poďż˝asie sa zhoršuje a tak nám neostáva niďż˝ iné len pekne zapytliďż˝ ďż˝ltú Hranu. Akosi tým ďż˝ubovniancom nepraje to Spigolo Gialo, pred pár rokmi podobne skonďż˝il aj Buchy so Šimpym, keďż˝ pre zlé poďż˝asie zlanili po prvej dďż˝ke. Niďż˝ to veďż˝ máme ešte pár dní, tak dáme Grande a Ovest a bude dobré. Nasledujúce dni sa však poďż˝asie nie a nie umúdriďż˝ a tak vyďż˝kávame v jaskynke, nakupujeme v Cortine nejaký matroš a dúfame ďż˝e bude lepšie. Veďż˝er nás však víta sneh a silný vietor. Na štvrtok však hlásia dobre a tak ostávame. Ráno nás víta pekné azuro, no 0 stupďż˝ov a neutíchajúci vietor spôsobujú, to ďż˝e to balíme a definitívne vyráďż˝ame smer Arco, kde na Placche Zebrata do pol pása lezieme v riadnom teple cestu len tak od oka, ďż˝e Solaris. 300m platďż˝ového lezenia dá nohám skutoďż˝ne zabraďż˝. S Dávidom sa striedame vo vedení a mladému to na prekvapenie riadne ide. Po prvej 6a+ platni zistil ďż˝o a ako a ďż˝alšiu kďż˝úďż˝ovú ďż˝e 6c skoro onsightol, no jemný šmyk lezeďż˝ky mu to znemoďż˝nil, škoda. Najlepšie bolo, ďż˝e sme netušili ktorá dďż˝ka je za koďż˝ko a tak sme len liezli a neriešili, ďż˝o bolo moďż˝no aj výhodou. Po dolezení, schádzame dole, varíme chutnú veďż˝eru a len sa ďż˝udujeme, ďż˝e pred chvíďż˝ou sme mali obleďż˝ené ďż˝o sa len dalo a teraz si vystaďż˝íme v kraďż˝asoch, nuďż˝ hory sú hory. Piatok sa presúvame priamo do Arca, kde opäďż˝ pošteklíme naše peďż˝aďż˝enky a smerom za Arco leziem 45° platne, celkom sranda, keďż˝ sa dá po tom skoro i beďż˝aďż˝, a tak dávame dws traverz ponad Lago di Garda a ďż˝upkáme sa vo vode. Vychutnávame aspoďż˝ pohodiďż˝ku a s pocitom ďż˝e to bol aspoďż˝ pekný výlet sďż˝ubujeme si s Ondrom ďż˝e na víkend v totálne vychytanom poďż˝así sa na Cimi vrátime a vyleziem, ďż˝o sme mali v pláne. V sobotu sme si to namierili domov a aby spletitých situácií nebolo málo, na diaďż˝nici nám došla nafta, no naštastie sa to stopom rýchlo vyriešilo a tak sme opäďż˝ šďż˝astne doma plánujúc, kde sa najbliďż˝šie zavesíme. Dozlezenia. Horam Zdruf.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *