akto sa to všetko začalo …

V roku 2001 – po dlhších dňoch temnoty na Ľubovnianských skalách konečne vyšlo slnko. Bolo to takmer poetické. Zo štyroch svetových strán prišli štyria muži s myšlienkou, v ktorú ani sami neverili. Michal Buchovecký, Aďo Gumulák, Jaro Beskyd a Michal Burian stali pri takzvanej obrode voľného lezenia v St. Ľubovni. Po nekonečných hodinách, dňoch a mesiacoch strávených lezením na Baterke, na Vabci, a uvažovaním ako postaviť bouldrovku na dlhé zimné tréningy, sa odhodlane rozhodli konať.
Neskôr sa k nim pridali Peťo Urbanský – ktorý ako skúsenejší lezec pomaly ale isto usmerňoval situáciu dopredu a spolu s ním aj Jožo Pisarčik – horlivý projektant ich vysnívanej steny. A tak boli rozhodnutí začať. Avšak situácia nebola jednoduchá a časy boli ťažké. Stena sa bohužiaľ ešte nepostavila, ale z prachu a skalnej vôle vznikol KLUB, na ktorý sme dnes hrdí.

– Dňa 21 marca 2001, vznikol Skalolezecký Klub VABEC ŠKM, STARÁ ĽUBOVŇA ako oddiel, oficiálnym pričlenením k športovému Klubu Mesta St. Ľubovňa.

– Dňa 15 januára 2003 sa SK VABEC ŠKM, STARÁ ĽUBOVŇA oficiálne stal členom Slovenského Horolezeckého Spolku JAMES.

– Dña 3.9.2004 po osamostatnení od ŠKM vznikol Horolezecký klub VABEC