Silvestrovské polezeníčko

posted in: Nezaradené | 0

Nápad stráviť posledné dni v roku zliezaním nejakých ľahších ciest vo Vysokých Tatrách sa zrodil hneď po tom, ako sme nabrali istotu, že nás v tom podporia podmienky i počasie. Z pôvodného zámeru stráviť v Tatrách dva dni s nocou na Popradskom plese však zišlo, keď nás ráno prebrala smska od Šakyho: „ja mám teplotu a strašne kašlem L“ V ten deň sme ostali doma, a možno to tak aj bolo lepšie, pretože sme aspoň boli ušetrení nepríjemného pohľadu na neustále vracajúci sa vrtuľník. V ten deň zomreli v Tatrách štyria ľudia. Tieto informácie vytvárali zmiešané pocity. Pokúsili sme sa ich prekonať, overiť si podmienky, preskúmať navrhovanú trasu a z pôvodnej štvorice sme sa do Tatier 31. decembra vybrali aspoň v dvojici, Filip a Kamil.

Ako trasu sme si zvolili tzv. Poľskú cestu v SV stene Rysov (cesta č. 2). Inšpiráciou nám bolo video Ivana Žilu z tejto cesty a jeho komentár, že „podmienky sú znamenité“. Ide o lezenie v žľabe po firnovom snehu s prekonávaním štyroch ľadových prahov vysokých 15, 8, 6,45 metrov.Obťažnosť v zime je WI 3/3+, 65-70 st.. V predvečer cesty sme si obaja boli dobre vedomí dlhého nástupu, ktorý nás čaká, no napriek tomu sme si povedali, že to skúsime. Museli sme nie len vystúpiť do sedla Váhy, ale zísť dole do Ťažkej doliny a pomaly začať stúpať žľabom hore. Hneď na začiatku nás čakal prvý ľadový prah, zaštandovali sme a začali pomaly liezť žľabom hore. Musíme povedať, že ľad bol celkom kvalitný a sneh podobne tvrdý. Takže celkovo sme sa v takej výške dočkali skvelých podmienok. Občas nám však vrásku na tvári robili starosti s dobrým odistením práve v priebehu dlhých firnových úsekov. Ešteže sme si nedávno nakúpili tie skobky. Skutočne sa osvedčili, lebo kde-tu sa objavila malá špárka na zatĺčenie. A držali pevne tak, že jednu sme ponechali na štande za 45 metrovým ľadovým prahom. Cesta to však nebola krátka. Odhadom sme ťahali 8-10 dĺžok 50 metrového lana. Je potrebné povedať, že takmer všetky, okrem jednej, ťahal Kamil (aspoň sme sa pravidelne v tej zime hýbali J ). Tú jedinú v závere žľabu bol na čele Filip. Boli to už chvíle, kedy sme liezli s čelovkami a súčasne. V tých miestach je žľab pomerne široký a žiadna dobrá skala nablízku. Po dolezení k malému prahu sme pre istotu zaštandovali a Kamil čoskoro doliezol posledné metre. Boli sme radi, že sme na vrchole, pretože už nastala skutočná tma. V podstate celé naše lezenie boli tak trochu preteky s časom. Musíme priznať, že nás zdržal dlhý nástup. Výšku slnka sme mohli určovať len z jeho odrazu na protiľahlých končiaroch. Kým boli osvetlené, vedeli sme, že ešte je čas. K Chate pod Rysmi sme už schádzali po tme. Tu sme sa počas Silvestrovskej zábavy krátko občerstvili a začali schádzať dole do doliny. Pri aute sme sa nezdržiavali a snažili sa ešte stihnúť Silvestrovské oslavy. Doma sme sa však zmohli tak na horúcu vaňu a príjemný spánok po polnočnom ohňostroji.

She Examprepwell just wants to sleep. The 1Z0-067 dumps plane lasted two AWS-SYSOPS Questions & Answers PDF hours later, waiting for the luggage time dragged too long. The 1Z0-067 dumps airport shuttle bus also missed the moment, the bus as early 1Z0-067 dumps as an hour ago already 100-105 PDF drove away. AWS-SYSOPS Questions & Answers PDF Examguideview So, they have to wait for a taxi now. She stood in AWS-SYSOPS Questions & Answers PDF the waiting line, slim body due to the weight of the laptop tilted to one side. Examguideview John talked about interest rates and new ideas for Examprepwell adjusting business partners, but she only thought of one thing it is Friday night at ten thirty, I want to wear pajamas, the United States and the United States to sleep. A yellow taxi endless stream passing her eyes. These cars are similar 100-105 PDF in Examguideview color and shape, reminding her of insects. She remembered her when he was a child in the mountains. When she and Examprepwell her brother spotted a broken badger or kicked a red ant nest, she saw a large group of limbs and hands and feet wet wriggling on the ground. This chilling feeling made her shiver. Examguideview Examguideview A taxi speeding over, with a sharp brake sound abrupt halt. Tami AWS-SYSOPS Questions & Answers PDF Joan Kefas dragged forward. Driver press the trunk lock, but people did not move in the car. John was upset that they had Examprepwell to get their luggage on board. He Examprepwell is used to having others help him with these things. Tami Joan does not matter. Until now, she occasionally will be surprised, I actually have a secretary, AWS-SYSOPS Questions & Answers PDF Examprepwell help her typing and file management. She threw the suitcase onto the car, Examprepwell closed the trunk lid, and got into the car. John 1Z0-067 dumps followed suit. AWS-SYSOPS Questions & Answers PDF He 100-105 PDF shut the Examguideview door heavily, wiping his fat cheeks and his bare forehead as hard as he had done with his luggage. 1Z0-067 dumps First to East 72nd Street. John murmured to the driver through the bulkhead. Then go 1Z0-067 dumps to Upper West Examguideview Side, Tami Joan added. Block the plexiglass partition Examguideview between the front and rear seats covered with AWS-SYSOPS Questions & Answers PDF scratches, she could hardly see the driver. Taxi arrows rushed off the road and quickly ran up the highway to Manhattan. 100-105 PDF Look, John said. Thats why people are everywhere today. He pointed to a billboard that read Welcome to the United Nations Peace Conference.

The meeting will be held on Monday, when more than 10,000 guests will gather 100-105 PDF in New York. Tami Joan stared at the billboard – black, white and yellow, all smiling and waved. However, this Examguideview painting seems to be something not quite right. Examguideview The proportions and color of the characters are ignored, Examprepwell 100-105 PDF and each face looks the same 1Z0-067 dumps pale. Tami Joan murmured Dead. They are galloping along the wide freeway. Under the lights, the road reflects a disturbing yellow light. They passed the old Examguideview Navys naval port and again passed the Brooklyn Ferry Terminal. John finally stopped talking, pulled out a calculator from Texas Instruments, and started ticking some numbers. Tami Joan leaned back on the 100-105 PDF back of the chair looking out over foggy sidewalks and gloomy faces of those who sat on the brownstone porch overlooking the highway. In 1Z0-067 dumps AWS-SYSOPS Questions & Answers PDF the heat, 1Z0-067 dumps they seem to be in a semi-lethargic 100-105 PDF state. Taxi is also very hot. Tami Joan reaches Examguideview for the window button and Examguideview wants to lower the window a little. The window 1Z0-067 dumps did not respond, but Examprepwell she did not feel surprised. She reached out across John and went to the other 1Z0-067 dumps side of the window, but he was AWS-SYSOPS Questions & Answers PDF over there too. At this moment she noticed that the door locks on both sides AWS-SYSOPS Questions & Answers PDF had disappeared. Not even the door. She groping at the door with her hand to find the remnants of the broken door handle. Nothing at all – as if someone had sawn it with a hacksaw. What happened John asked. Well, this car door how do we open it Just as John looked around the door, the logo for the 100-105 PDF Midtown Tunnel flashed past. Hi John tapped the partition. You forgot to bend, where are you going Maybe he wants to go to the Queensboro Bridge, Tameng conjectured. Although the road to Examguideview go the bridge 100-105 PDF more distant, but Examprepwell can escape the tunnel toll station. She sat forward and beat the plexiglass with the ring on her hand. Do you want to go that bridge The driver ignored them. Hi 100-105 PDF Not long after, they passed through the entrance to AWS-SYSOPS Questions & Answers PDF the Queensboro Bridge again. Damn John shouted. Where are you going to bring us Harlem I bet AWS-SYSOPS Questions & Answers PDF he is going to take us to Harlem. Tami Joan looks out the 100-105 PDF window. A car is moving forward AWS-SYSOPS Questions & Answers PDF 100-105 PDF with them and slowly over them. She patted the window. Help She shouts, Examguideview Help The drivers car glanced at her inadvertently, then glanced, 1Z0-067 dumps frowned. He slowed down and followed behind them. But then suddenly a taxi abrupt, down the exit ramp down the highway, into Queens. Taxis turn into an alley, galloping over an abandoned warehouse district, at a speed of at least 60 miles. AWS-SYSOPS Questions & Answers PDF What do you want to do 1Z0-067 dumps Tamijong tapped Examguideview the partition. Open slow Where is this Oh, God No John murmured, Look The driver did not know when to wear a ski boot. What do you want 1Z0-067 dumps Shouted Tarim Joan. Do 1Z0-067 dumps you want money We give you money. The man on the front seat Examprepwell remained silent. Tami Joan opened the bag and removed her black laptop. She leaned back to the side of the window and hit the window hard with a laptop corner. The huge noise seemed to have shocked Examprepwell the driver on the front seat, AWS-SYSOPS Questions & Answers PDF but the windowpane was fine. Taxi suddenly biased, almost AWS-SYSOPS Questions & Answers PDF hit the brick wall of the roadside buildings. Give 1Z0-067 dumps you money How much I Examprepwell 100-105 PDF can give you a lot of money John cried angrily, tears flowing down his obese cheeks. Tami Joan again Examprepwell smashed the window with the computer. The screen Examprepwell of the computer flew out of the huge impact force, but the windows were still intact. She tried again, the computers fuselage cracked, falling from her hand. Europe, 100-105 PDF 100-105 PDF Mom Both of them were suddenly thrown violently forward. Taxi stopped abruptly in a Examprepwell dark alley. Driver drilled out of the car, holding a pistol in his hand. Please, please She begged. The driver walked to the back half of the taxi, bent over and looked through the dirty glass to the back seat.

Celkovo hodnotíme cestu ako veľmi príjemnú, fajn polezeníčko. Možno je nám trochu ľúto, že nás dlhý nástup trochu fyzicky i časovo vyčerpal, a nemohli sme si žľab vychutnať na plnej čiare. Nám to však veľmi nevadí, pretože sme radi niečo vyliezli v zimných Tatrách a hlavne sa vrátili domov v poriadku. 

Kamil a Filip