Ľadíky a ľady

posted in: Nezaradené | 0

Tento rok som okrem ľadíkov v Slovenskom raji poliezol aj nejaké v Tatrách . Začiatkom zimy sme s Radom vyrazili na Orolínov ľad pri Sliezskom. Ráno v Ľubovni husto sneží a fúka vietor, no my sme proste chceli ísť. Vravíme si, že tam to možno bude lepšie aj ked vieme ze to bude len horšie.A aj bolo, na Sliezkom odhrabávame dvere k bufetu, ktorý je zatvorený no sme vďačný aj za chudbu kde nefúka. No a keď sme už na Sliezskom tak sme to išli skúsiť pod ľad. Nakoniec sme sa pod neho nejako prebrodili. Tu až tak nefúkalo no keď zafúkalo tak poriadne a samozrejme zo snehom, takže si trebalo pamätať kde som čo položil lebo keď zafúkalo bola z toho iba kop(k)a snehu.Ľad sme nevyšli celý, ,,iba´´ asi do 3/4 kde som našiel pod snehom skobky na zlanenie. Už sa mi nechcelo ísť až hore a pod snehom tam hľadat niečo na zlaňák. Vyliezli sme este na TR ľavú kolmejšiu časť a mastíme domov. Celú cestu do SL max 50-tkou + 2 hodiny čakania kôli skrýženému kamiónu…Ďalší výjazd dávame na Záhradky.Dávame pravý ľahší ľadík a rozmýšľame, či ísť aj ten väčší, ktorý vyzeral biedne, no išiel som skusiť. Zdola bol tenký, vyššie už zas dutý, no dalo sa to obíjsť a hore už bol dobrý. Ďalej sa nám už nechce ísť a tak pre dnešok balíme. Naše ďalšie kroky zase smerujú do Veľkej studenej doliny. Tentokrát idem s Lukášom na Groszove ľady. Rozliezame sa na celkom ľahkom dolnom ľade. Lukáš testuje nové zbrane aj mačky. Ideme aj na Horný, ten je už o inom. Dal poriadne zabrať. V hornej časti mi pomohol komín, nebyť neho asi to ani nevyleziem. Dolieza Lukáš a dávame si ho ešte raz na TR. Ideme tou tažšou najkolmejšou časťou. Zase chytám poriadne bandasky. Neviem ci viac na rukách či na lýtkach.No čo by som chcel od  trekových topánok a turistických mačiek… Vravím Lukášovy, že Veverkáč už asi ani nejdeme lebo, že mám dosť, no po ceste okolo neho mi neda a ideme sa naňho pozrieť. Bol celmo vybúchany takže boli dobré stupy tak si vrávím, keď sme už tu… Požičiavam si Lukášové cepíny (diky :)). Sú nové takže sú ešte fajne ostré. Jedna šruba za druhou, prechádzam kolmejšiu časť a potom už iba v položenom doles ku štandu. Tých je tu plno, od hrdzavých skobiek cez šlingy na konaroch po nerezove nity. Lukaš dolieza za mnou, daváme ešte raz, zbieram šruby a balíme.Boli sme aj v Slovenskom raji v Suchej Belej, no tento rok boli ľady dosť biedne, skôr vodopády ako ľadopády. A tie čo boli vytečené boli už rozbyté od predchádzajúcich lezcov.

He stood there for a long time. Tami Joan and John desperately retreated until they ITIL test reached the other side of the door, holding two sweaty bodies tightly together. The drivers hand bent into the shape of a cup, blocking the lights shone on the street light, looked at them more carefully. Suddenly, a ITIL test loud noise echoed in the air. Tameron could not help but constricted a while, and John made Examdumpsview a short, Exampdfview screaming scream. Behind the driver, the air in the distance was filled with bright red and blue flame stripes Examdumpsview instantly. Then Examdumpsview 70-532 Exam again is a few roar and scream. The driver turns and looks up, just to see a huge, orange-red cobweb over the city. It was a 300-075 PDF fireworks, and Tamie remembered the news read in the newspaper. It is a gift from the host and the Secretary-General of the United Nations ITIL test to the delegates attending the conference and welcomes them to this great city on Earth. 70-532 Exam The driver turned toward Exampdfview Examdumpsview the taxi again. Pat soon, he opened the ITIL test door lock, slowly opened the door. 2 As usual, the ITIL test informant did not leave Exampdfview a name. Therefore, there is no Examdumpsview other way to pour back into the past to understand what the reporter said is a piece of open space. The headquarters radio said He said it was on the 37th Street near Eleventh Street. Those at the Notification Center never figured out where the exact location of the murder was. Although it is nine oclock in the morning, it has made 70-532 Exam people sweat more than hot. Emilia Shakes lay aside a tall grass thatch. She is conducting a search of light – a jargon of crime scene investigators – searching for suspicious objects with an S-shaped route. Nothing at all She 300-075 PDF looked Examdumpsview down at the ITIL test intercom on the dark blue 70-532 Exam uniform shirt. Patrolman 5885 calls headquarters without any notice. Do 300-075 PDF you have any further news The dispatcher replied in a bumpy noise 5885, there is no more information about the scene of the crime at Exampdfview the moment, but one thing The 300-075 PDF informant said 70-532 Exam he hoped the victim was dead. Please say it again, headquarters. The complainant said he hoped the victim ITIL test was already dead. He said it would be best if so. Finished. Hopefully the victim Dead Shakes struggled across a broken barbed wire 300-075 PDF and began searching for another piece of open space. Still not Exampdfview found. She wants to leave. Just call 10-90, report that without any discovery, you can return to 70-532 Exam Examdumpsview the Si Si area, it is her daily patrol 70-532 Exam area. Her knees hurt ITIL test and she felt as if she 300-075 PDF had been roasted on Examdumpsview 300-075 PDF a terrible August day. She just wanted to slip to ITIL test 300-075 PDF the Port Authority and get stuck with the Little Furrier there and come Examdumpsview back to a large can of Arizona iced tea. 70-532 Exam Then, at eleven thirty – just two hours now – she Examdumpsview was Exampdfview able to clear the drawers in the south section of Exampdfview Midtown and go to the lower town for training. But she finally did not do this. She can not leave this briefing without answering the ITIL test phone call. As she continued to move on, she walked along the hot sidewalk through the path between the two abandoned apartments ITIL test ITIL test and into another covered, planted area. She slid her slender forefinger down into her flat-top hat and scratched it with irresistible restraints through layers Examdumpsview of long, red Exampdfview hair on her head. In order to scratch more scalp, she simply faded her cap side, while crazy scratch. Sweat streaming down her forehead, itchy, so she fiercely blew a few brows.

Why did you block Eleven Street What are you thinking She looked ITIL test at the 70-532 Exam broad street and she was still 300-075 PDF using her trash Set barricades Exampdfview blocked. Shes been accustomed to the horn of ITIL test a 300-075 PDF car for a long time, but now I realize its too loud, and the long queue of plugged cars stretches for miles. Chief, the first police officer who arrived Examdumpsview at the scene was responsible for arresting the suspect, placing eyewitnesses and protecting I know the rules of adaptation, the Exampdfview police officer, did you block the street to protect the crime scene Yes, Sir, I think criminals will not 300-075 PDF park the car in that horizontal street, because it would be so easy to be seen 70-532 Exam by the people in the apartment over there.You see here and see Eleven Street seems to ITIL test be the better choice. Well, I would say that this is a wrong choice, with no footprints found on one side of 70-532 Exam the railroad tracks, but two 70-532 Exam sets of footprints directed at the staircase leading to 37th Street. I took 37th Street Blocked. This is my point, they all need to be closed, and theres the train, he asked. Why did you Examdumpsview stop it So, sir, I 300-075 PDF think the train could cross the scene. Will destroy the testimony, or anything else. What Exampdfview Exampdfview other, police officer I can not explain it clearly, sir. I mean What about Newark airport Yes, sir. She looked back Rescue. There are some police nearby, but they are busy, no one noticed the lectures 300-075 PDF here. What happened to Newark Airport Why did not 70-532 Exam you shut it up Austrian, great, 70-532 Exam so I was scolded. She tightened her lips just like Julia Roberts, trying to exercise restraint Sir, it looks like in my judgment The New York Highway is also a good choice, along with the Jersey and Long Island Expressways, and you can shut down Interstate 70 and block all the way to St. Louis, where criminals may escape. She bowed a little Head, and Pi Ruidi on the viewing. The two of them are about the same height, but his heel may be thicker. I Exampdfview got a bunch of cranky calls, he Exampdfview continued. Secretary of Ports, Office of the Secretary-General of the United Nations, Head of Conference He raised his head to the Javets Conference Center in that direction We disrupted the process, a senators speech, and 70-532 Exam traffic in the entire Western District. Even Hurricane Eva has not seen such a thorough end to the rail corridors of the Northeast Corridor. I just thought Piatti laughed. Shakes was such a beautiful woman – the sloshing up Examdumpsview of the time before joining the police academy, the signing model for the Schadlel fashion house on Madison Avenue – Exampdfview so the police officer decided to forgive her. Shakespeare patrolman, he said, looking over her flat 70-532 Exam chest top with a bulky name tag. Give you an on-site instructional lesson. Work on the crime scene should take into account the balance. If we blockade the entire city after 300-075 PDF every homicide and Examdumpsview place all three million people in interrogation, thats fine, of course. But we can not Thats what I said, and its very ITIL test Exampdfview constructive and inspiring to you. To be honest, 300-075 PDF sir, she 300-075 PDF said bluntly Im moving away from the patrol team and it officially takes effect from noon today. He nodded and smiled happily Well, theres nothing to say, but in the report, its important to say that it Examdumpsview is your personal decision to stop the train and the enclosed streets. Yes, sir, She said carelessly Thats right.

 

Zima ešte neskončila a tak dúfam, že ešte bude možnosť niečo poliezť.

PS: Veľká vďaka Peťovi U. za požičanie matrošu.

 

Kamil (JFK)

 

ZDRUFF