login

 

   PODPORTE NÁS SVOJIMI 2 %

 

   Radi by sme Vás touto cestou vyzvali k podpore, respektíve k spoluúčasti na činnosti horolezeckého klubu VABEC.

   Keďže náš klub je neziskovým občianskym združením, jeho jediným zdrojom príjmu sú financie z členských poplatkov,

   sponzorské dary a iné finančné dotácie.

 

   V prípade Vášho záujmu podporiť naše aktivity Vašimi 2 % z dane, alebo iným spôsobom, prosíme použite dole

   uvedené údaje na  realizáciu Vášho finančného prevodu, alebo osobné kontaktovanie výkonných zástupcov klubu.

 

                 Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko      číslo účtu : 8351729 / 5200

 

                 Kontakt  :  0910 494 418, 0907 431 945

 

 Vyhlásenie o poukázaní 2%       

 

 Potvrdenie o zaplatení dane 

 

  Vopred Vám ďakujeme za akúkoľvek podporu a sme radi, že aj prostredníctvom Vás môžeme realizovať naše aktivity

   a tým rozvíjať horolezeckú činnosť v Starej Ľubovni ako aj posúvať hranice ľudských možností dopredu.

 

  Informácie ako a do kedy môžete darovať 2% z dane nájdete na http://www.rozhodni.sk