login

 

Základné informácie

 

Názov :  Horolezecký klub VABEC                                                        Právna Forma : Občianske združenie        

 

Sídlo  :   Komenského 1, Stará Ľubovňa, 064 01                                          email : vabec(zavináč)vabec(bodka)sk

 

IČO :     37943081                                                                               Tel :  0910 494 418, 0908 064 049

 

Výkonný Výbor HK VABEC            

 

Predseda       :    Daniel Šak

 

Podpredseda :    Mišél Batmend

 

Hospodár       :    Barbora Zavacká

 

Revízor           :    Barbora Čarnogurská

                                         

 

Členstvo v klube

 

Členom Horolezeckého klubu VABEC sa môže stať každý, kto má záujem o horolezectvo, lezenie na skalkách a činnosť tohto klubu. O prijatí rozhoduje vačšinový súhlas členov klubu a dodžiavanie jeho stanov.

 

 

Členské poplatky na rok 2013

 

Nad 18 rokov ......................................................................................... 14 eur

 

Študenti VŠ............................................................................................... 7 eur

 

Do 18 rokov a študenti ZŠ a SŠ ............................................................... 4 eur

 

Čestné členstvo*...................................................................................... 4 eur

 

Osoby staršie ako 60 rokov ..................................................................... 0 eur

 

* Čestné členstvo je vyjadrením neaktívneho ale sympatizujúceho člena na aktívnej činnosti klubu

 

 

Prihláška za člena HK Vabec 

 

 

 

História klubu

 

takto sa to všetko začalo ...

V roku 2001 - po dlhších dňoch temnoty na Ľubovnianských skalách konečne vyšlo slnko. Bolo to takmer poetické. Zo štyroch svetových strán prišli štyria muži s myšlienkou, v ktorú ani sami neverili. Michal Buchovecký, Aďo Gumulák, Jaro Beskyd a Michal Burian stali pri takzvanej obrode voľného lezenia v St. Ľubovni. Po nekonečných hodinách, dňoch a mesiacoch strávených lezením na Baterke, na Vabci, a uvažovaním ako postaviť bouldrovku na dlhé zimné tréningy, sa odhodlane rozhodli konať.
Neskôr sa k nim pridali Peťo Urbanský - ktorý ako skúsenejší lezec pomaly ale isto usmerňoval situáciu dopredu a spolu s ním aj Jožo Pisarčik - horlivý projektant ich vysnívanej steny. A tak boli rozhodnutí začať. Avšak situácia nebola jednoduchá a časy boli ťažké. Stena sa bohužiaľ ešte nepostavila, ale z prachu a skalnej vôle vznikol KLUB, na ktorý sme dnes hrdí.
 

- Dňa 21 marca 2001, vznikol Skalolezecký Klub VABEC ŠKM, STARÁ ĽUBOVŇA  ako oddiel, oficiálnym pričlenením k     športovému Klubu Mesta St. Ľubovňa.
 

- Dňa 15 januára 2003 sa SK VABEC ŠKM, STARÁ ĽUBOVŇA oficiálne stal členom Slovenského Horolezeckého Spolku    JAMES.
 

- Dña 3.9.2004 po osamostatnení od ŠKM  vznikol Horolezecký klub VABEC

 


STANOVY KLUBU        ZOZNAM ČLENOV        KONTAKT